Po abecedi

doc. dr. Jaka Tušek

naziv: docent
delovno mesto: ZNANSTVENI SODELAVEC IX - 0
katedra: 13 Katedra za toplotno in okoljsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE
št. sobe: 81 B
telefon: 167
e-pošta:
spletna stran laboratorija: https://lahde.fs.uni-lj.si/
Kontaktne ure

po dogovoru preko telefona ali e-pošte

Izobrazba

2012: doktor strojniških znanosti, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2007: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2017-danes: docent,Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2016-2017: podoktorski raziskovalec in asistent,Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2013-2015: podoktorski raziskovalec, Danska tehnična univerza, Oddelek za pretvorbo in shranjevanje energije

2012-2013: raziskovalec in asistent, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2007-2012: mladi raziskovalec (doktorski študent),Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2021-danes: Član komisije za ocenjevanje kakovosti dela, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2021-danes: Član komisije za Erasmus, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2017-2021: Član komisije za znanstvenoraziskovalno delo in mednarodno sodelovanje, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2009-danes: Član delovne skupine za magnetno hlajenje. Mednarodni inštitut za hlajenje

2007-danes: Član slovenskega združenja za hlajenje in klimatizacijo

Nagrade in priznanja

2018, 2016: Ime tedna na VALU 202

2016: Podoktorska štipendija slovenske agencije za raziskovalno dejavnost

2013: H.C. Ørsted podoktorska štipendija za mednarodne raziskovalce na Danski tehnični univerzi

2009: Nagrada Fakultete za strojništvo (Univerza v Ljubljani) za kakovostne publikacije

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

2019-2023: ERC Starting Grant: Superelastične porozne strukture za učinkovito elastokalorično hlajenje (SUPERCOOL)

2016-2019: ARRS podoktorski projekt: Od elastokaloričnega učinka do učinkovite elastokalorične naprave

2013-2016: H.C. Oersted podoktorski projekt (sedaj MSCA Cofund) na Danski Tehnični Univerzi: Možnosti uporabe elastokaloričnega učinka v hladilnih napravah

nazaj na seznam