Po abecedi

izr. prof. dr. Janez Povh

naziv: izredni profesor
delovno mesto: VIŠJI ZNANSTVENI SODELAVEC IX - 0
katedra: 15 Katedra za konstruiranje in transportne sisteme KKTS
laboratorij: Laboratorij za konstruiranje LECAD
št. sobe: 415
telefon: 416
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://www.lecad.uni-lj.si
Kontaktne ure

Vsak ponedeljek od 8.00 do 10.00, v kabinetu N16.

Izobrazba

2006: doktor znanosti s področja matematike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko. Mentor: prof. dr. Franz Rendl, Univerza v Celovcu, Avstrija.

2002: magister znanosti s področja matematike, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko. Mentor: prof. dr. Bojan Mohar.

1998: diplomiran univerzitetni matematik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko.

Zaposlitev

1. 9. 2016 – : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, delovno mesto: višji znanstveni sodelavec (od 1.12.2017).

1. 2. 2010 – 15. 8. 2016: Fakulteta za informacijske študije v Novem mesu, delovno mesto: visokošolski učitelj.

1. 2. 2008 – 31. 1. 2010: Inštitut za matematiko in fiziko v Ljubljani, delovno mesto: znanstveni sodelavec.

1. 7. 2005 – 1. 10. 2005; 1. 2. 2007–1. 5. 2007: Univerza v Celovcu, Inštitut za matematiko, delo raziskovalca v okviru projekta ADONET (FP6).

31. 1. 2006 – 31. 1. 2008: Univerza v Mariboru, Fakulteta za logistiko, delovno mesto: asistent za kvantitativne metode.

1. 10. 1999 –30. 1. 2006: Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto, delovno mesto: asistent za kvantitativne metode.

1. 12. 1998 – 1. 10. 1999: Ensico d.o.o. Delo v razvojnem oddelku.

15. 2. 1998 – 1. 7. 1998: Iskra SYSEN, d.d. Delo v razvojnem oddelku.

Vodstvene in druge pomembne funkcije

2017 - : vodja Centra razvoja, raziskav in inovacij Novo mesto

2015 – 2016: predsednik Projektnega sveta za ustanovitev Univerze v Novem mestu.

2014 - : član izvršilnega odbora Slovenskega društva informatika

2013 - : podpredsednik društva Čarunalnik

1. 10. 2008 – 30. 9. 2014: dekan Fakultete za informacijske študije v Novem mestu.

2012 - 2016: ustanovitelj in vodja Laboratorija za podatkovne tehnologije na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu.

2008 – 2010; 2012 – 2014: Član Strokovnega sveta Univerzitetnega in raziskovalnega središča v Novem mestu, od leta 2012 tudi predsednik tega sveta.

Nagrade in priznanja

2007: Krkina nagrada za raziskovalno delo

Slovenski nosilec domačih in mednarodnih projektov (trajanje vsaj 3 leta)

2018 - 2021: Razširitev algoritmov prvega in drugega reda za izbrane razrede optimizacijskih problemov s ciljem rešiti računsko zahtevne industrijske probleme (slovensko - madžarski projekt; financer slovenskega dela: ARRS)

2017 - 2020: Visokozmogljiv reševalec za binarne kvadratične probleme (slovensko - avstrijski projekt, financer slovenskega dela je ARRS)

2017 - 2020: Zlivanje biomedicinskih podatkov z

nenegativno matrično tri faktorizacijo (vodilni partner IMFM, financer je ARRS)

2013 - 2015: Simulacija in kategorizacija podatkovnih tokov (financer MIZŠ v sklopu razpisa Nova kreativna jedra)

2008 - 2010: Razvoj novih metod in uporaba znanih metod matematičnega programiranja v kombinatorični optimizaciji in realni algebri (podoktorski projekt ARRS)

nazaj na seznam