Po abecedi

asist. Nada Petelin

naziv: asistent
delovno mesto: MLADI RAZISKOVALEC VII/2 -0
katedra: 13 Katedra za toplotno in okoljsko tehniko
laboratorij: Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko LAHDE
št. sobe: 316
telefon: 316
e-pošta:
spletna stran laboratorija: https://lahde.fs.uni-lj.si/
Izobrazba

2017: magister inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

2014: univerzitetni diplomirani inženir strojništva, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Zaposlitev

2017-danes: asistent, raziskovalec, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

nazaj na seznam