Po telefonski

doc. dr. Drago Bračun

naziv: docent
delovno mesto: VISOKOŠOLSKI UČITELJ IX - 3
katedra: 04 Katedra za kibernetiko, mehatroniko in proizvodno inženirstvo
laboratorij: Laboratorij za proizvodno kibernetiko in eksperimentiranje MCE
št. sobe: S-I-66
telefon: 747
e-pošta:
spletna stran laboratorija: http://web.fs.uni-lj.si/lakos/teams/mce-si/
Izobrazba

doktorat znanosti s področja strojništva 2002

Nagrade in priznanja

(2006) Puhovo priznajne: Razvoj laserskih sistemov za merjenje 3D oblike teles, RS

(2008) Zlato priznanje: Laserski sistem za izdelavo zahtevnih 3D oblik, GZS

(2019) Srebrno priznanje: Modul pametne tovarne za avtomatsko odvzemanje izdelkov iz KTL obešal z avtomatsko kontrolo kvalitete izdelkov po operaciji dodajanja KTL površinske zaščite, GZS

nazaj na seznam