Sistem za vizualno karakterizacijo obdelovalnih procesov in parametrov

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Sistem za vizualno karakterizacijo obdelovalnih procesov in parametrov
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Edvard Govekar
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Oprema se uporablja za vizualizacijo procesov v vidnem in infrardečem spektru.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Oprema je dostopna v laboratoriju in je na razpolago večim souporabnikom Fakultete pod nadzorom usposobljenega člana raziskovalne skupine. Kontakt: edvard.govekar@fs.uni-lj.si.