Hitrotekoči sistem za spremljanje dinamičnih in termičnih procesov

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Hitrotekoči sistem za spremljanje dinamičnih in termičnih procesov
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Iztok Golobič
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Spremljanje hitrih in izjemno hitrih pojavov v laboratorijskem, industrijskem in naravnem okolju ob snemanju z več deset tisoč slik na sekundo. Omogočeno snemanje tudi preko mikroskopa do 1500 kratne povačave.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Preko spletnega ali e-mail kontakta iztok.golobic@fs.uni-lj.si je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva z najavo vsaj  3 dni pred snemanjem.