Laserski izvori z opremo

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Laserski izvori z opremo
  • Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Rok Petkovšek
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Laserski izvori z opremo so namenjeni raziskavam laserskih obdelovalnih procesov in laserskih merilnih metod.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Dostop do opreme je v domeni vodje laboratorija. Kontakt: rok.petkovsek@fs.uni-lj.si.