Naprava za analizo degredacije biološko razgradljivih olj

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Naprava za analizo degredacije biološko razgradljivih olj
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Mitjan Kalin
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Naprava je namenjena analizi obstojnosti biološko razgradljivih olj in drugih olj in masti, s poudarkom na degradacijski stabilnosti.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Oprema je na razpolago na CTD, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.