Sistem za analizo mikrodeformacij submikronskih vlaken pri termomehanskem obremenjevanju s pulznim laserjem

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Sistem za analizo mikrodeformacij submikronskih vlaken pri termomehanskem obremenjevanju s pulznim laserjem
  • Odgovorna oseba: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Oprema ja namenjena preučevanju morfologije materialov. Omogoča povečavo do 100x10 pri transmisijski ali reflektivni svetlobi. Dodatna oprema omogoča preizkavo pri povišanih temperaturah, do 350°C, spreminjajočih temperaturah s hitrostjo spreminjanja 0,01 do 30°C/min in pripravo vzorcev.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Dostop do opreme je v domeni vodje laboratorija. Kontakt: cem@fs.uni-lj.si.