Modificiran ekstruder z regulacijo termo-mehanske obremenitve materiala

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Modificiran ekstruder z regulacijo termo-mehanske obremenitve materiala
  • Odgovorna oseba: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Ekstrudor je namenjen ekstrudiranju prahu in granul plastike pri temperaturnem območju med sobno temp. in 400 °C. Ekstrudiran material ima lahko krožno obliko prereza ali pa je ekstrudiran v obliki traku.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Izposoja možna v skladu z dogovorom, kontakt: cem@fs.uni-lj.si.