Oprema za raziskave in karakterizacijo obrabnih mehanizmov na področju nanotribologije

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Oprema za raziskave in karakterizacijo obrabnih mehanizmov na področju nanotribologije
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Mitjan Kalin
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Oprema omogoča raziskavo obrabnih mehanizmov na nano področju, kar vključuje obremenitve v območju nN in pomike v področju 10nm – 10 µm. S pomočjo opreme je možna raziskava in karakterizacija triboloških procesov v nanopodročju za različne vrste materialov, površinskih plasti in obdelav s poudarkom na interakcijah med površino in mazivom.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Oprema je na razpolago na CTD, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.