Sistem za karakterizacijo tehnoloških procesov

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Sistem za karakterizacijo tehnoloških procesov
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Edvard Govekar
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Oprema se uporablja pri zajemanju in analizi podatkov.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Direktni kontakt s skrbnikom; za vsak primer posebej. Kontakt: edvard.govekar@fs.uni-lj.si.