Merilna oprema za merjenje temparaturnih polj (termovizijska kamera)

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Merilna oprema za merjenje temparaturnih polj (termovizijska kamera)
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Andrej Kitanovski / izr. prof. dr. Uroš Stritih
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Termokamera za brezdotično merjenje površinskih temperatur. Dodatne informacije Fakulteta za strojništvo, tel. 01 4771103.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Možnost izposoje za največ 3 dni. Kontakt: andrej.kitanovski@fs.uni-lj.si in uros.stritih@fs.uni-lj.si.