Tlačni senzor s procesno enoto

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Tlačni senzor s procesno enoto
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Božidar Šarler
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Optični senzor omogoča lokalne meritve dinamike tlaka v fluidih.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Dostop do opreme je v domeni vodje laboratorija. Kontakt: bozidar.sarler@fs.uni-lj.si.