Sistem za refunkcionalizacijo konstrukcijskih polimerov

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Sistem za refunkcionalizacijo konstrukcijskih polimerov
  • Odgovorna oseba: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Oprema je namenjena reološkim preiskavam materiala v skladu z ISO 3219 in ISO 6721 standardom. Poleg tega pa je na napravi možno izvesti tudi teste strižnega lezenja in relaksacije.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Dostop do opreme je v domeni vodje laboratorija. Kontakt: cem@fs.uni-lj.si.