Naprava za izvajanje prilagojenih triboloških testov

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Naprava za izvajanje prilagojenih triboloških testov
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Mitjan Kalin
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Naprava za izvajnaje prilagojenih triboloških testov s silami, ki omogočajo analizo vpliva pojavov majhnih sil, predvsem adsorbiranih mejnih plasti, ki zahtevajo resolucijo učinka Van der Waalsovih sil, elektrostatskih sil, sil meniskus učikov ipd, torej preizkusi v redu velikosti mini-Newronov.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Oprema je na razpolago na CTD, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.