Eksperimentalni laserski sistem za mikro-obdelave

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Eksperimentalni laserski sistem za mikro-obdelave
  • Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Matija Jezeršek
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Oprema je namenjena raziskavam laserskih mikro-obdelovalnih procesov ter pripadajočih optodinamskih pojavov. Poseben poudarek je namenjen optimizaciji procesov z uporabo sprotnih metod merjenja procesnih parametrov. 

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Oprema je dostopna v laboratoriju KOLT po predhodnem dogovoru s skrbnikom opreme. Kontakt: matija.jezersek@fs.uni-lj.si.