Profilometer optični 3D

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Profilometer optični 3D
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Mitjan Kalin
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Interferometer se uporablja za analizo topografij gladkih in hrapavih površin z resolucijo pod 1 nm. Uporablja se lahko za analizo teksturiranih površin, za analizo obrabnih mehanizmov in obrabnih sledi, za geometrijske meritve, …

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Oprema je na razpolago na TINT, Bogišičeva 8 po predhodnem dogovoru. Kontakt: mitjan.kalin@fs.uni-lj.si.