Vrstični elektronski mikroskop (SEM) - z delovanjem pri nizkem vakuumu (LV-SEM) in EDS analizatorjem, z možnostjo analize z oljem kontaminiranih in neprevodnih vzorcev

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Vrstični elektronski mikroskop (SEM) - z delovanjem pri nizkem vakuumu (LV-SEM) in EDS analizatorjem, z možnostjo analize z oljem kontaminiranih in neprevodnih vzorcev
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Mitjan Kalin
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Oprema je namenjena izvedbi površinskih analiz (ugotavljanje obrabnih mehanizmov, stanja površin in kemijske sestave vzorcev) na vseh tipih vzorcev (električno prevodnih in neprevodnih) pri povečavah od 5x do 300.000x. Delovanje v režimu nizkega vakuuma omogoča tudi  izvedbo analiz z oljem kontaminiranih vzorcih.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Oprema je dostopna v laboratoriju TINT. S predhodno najavo vsaj en teden pred izvedbo analiz,  je oprema skupaj z operaterjem razpoložljiva vsem fakultetnim in zunanjim partnerjem laboratorija TINT. Kontakt: mitjan.kalin@tint.fs.uni-lj.si.