Optični brezkontaktni 3D mikroskop

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Optični brezkontaktni 3D mikroskop
  • Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Franci Pušavec
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Naprava je namenjena za zajem in  karakterizacije topografije (3D) površin, vključno z evalvacijo karakteristik površin (hrapavost, valovitost, radiji, itd.). Naprava omogoča zajem in diagnostiko na makro in mikro nivoju, z negotovostjo do nano območja.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Oprema je dostopna po predhodnem dogovoru s predstojnikom katerdre za management obdelovalnih tehnologij, Fakulteta za strojništvo, Univeza v Ljubljani. Kontakt: franci.pusavec@fs.uni-lj.si.