Oprema

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Laserski Dopplerjev merilni sistem za merjenje hitrosti zraka
  • Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Jože Kutin
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Merilni sistem je sestavljen iz dvo-komponentnega LDA merilnika, pozicionirnega sistema in pripadajoče programske opreme. Merilni sistem omogoča merjenje hitrosti zraka v vetrovniku z zaprto merilno sekcijo. Laserski merilnik je moči 150 mW.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Oprema je na voljo po dogovoru z vodjo laboratorija. Opremo je možno najeti skupaj z operaterjem. Kontakt: joze.kutin@fs.uni-lj.si.