Vlakenski laser visokih moči z nadzorom in upravljanjem procesnih parametrov v realnem času

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Vlakenski laser visokih moči z nadzorom in upravljanjem procesnih parametrov v realnem času
  • Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Matija Jezeršek
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Laser je namenjen raziskavam laserskih obdelovalnih procesov, kjer se zahteva visoka kontinuirna moč do 3 kW in sprotna kontrola parametrov.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Oprema je dostopna v laboratoriju LASTEH po predhodnem dogovoru s skrbnikom opreme. Kontakt: matija.jezersek@fs.uni-lj.si.