Oprema

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Stereo vizualizacijski sistem za analizo visokofrekvenčnih pojavov s področja dinamike tekočin
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Matevž Dular
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Sistem sestavljati dve hitri kameri Photron Mini UX100. Ena je monokromatska, druga pa barvna. Programska oprema je brezplačna in je dosegljiva na strani proizvajalca.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Sistem se nahaja v stari stavbi v sobi S/I-60b.Telefonska številka je 01 4771 723. Sistem je potrebno rezervirati najmanj en teden prej pri ales.malnersic@fs.uni-lj.si.