Oprema

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Naprava za merjenje koncentracije števila delcev v izpušnih plinih vozil v realnem prometnem toku
  • Odgovorna oseba: prof. dr. Tomaž Katrašnik
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Naprava za merjenje koncentracije števila delcev je naprava za neprekinjeno merjenje števila delcev v vzorcu aerosola, zajetega iz izpušne cevi. Ta naprava je optimizirana za opravljanje izpustov na motorjih z notranjim zgorevanjem v realnem prometnem toku.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Dostop do opreme imajo sodelavci Laboratorija za motorje z notranjim zgorevanjem in elektromobilnost (LICeM) ter ostale strokovno usposobljene osebe ob predhodnem dogovoru z vodjo LICeM. Naprava je shranjena v zakljenjenem in ustrezno varovanjem prostoru.