Oprema

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Reometrski sistem
  • Odgovorna oseba: doc. dr. Lidija Slemenik Perše
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Karakterizacija  tekočih, poltrdnih in trdnih materialov; določitev obnašanja materialov pod vplivom zunanje obremenitve.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Dostop do opreme je možen preko skrbnika. Kontakt: lidija.slemenik.perse@fs.uni-lj.si.