Oprema

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Polirni stroj Ecoflow 80 AFC
  • Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Franci Pušavec
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Polirni stroj je namenjen za raziskave na širšem področju izboljševanju integritete površin.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Dostop se skoordinira z vodjem laboratorija za odrezavnaje: franci.pusavec@fs.uni-lj.si.