Oprema

arrs1.png

 

Raziskovalna oprema je (so)financirana s strani Javne agencije za raziskovalno dejavnost.

  • Polni naziv opreme: Preizkuševališče Virtual
  • Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Robert Kunc
  • Namembnost opreme in dodatne informacije:

    Preizkuševališče VIRTUAL je zasnovano za generiranje nadzorovanih pospeškov vozil udeleženih v urbanem prometu. Linearno pomična platforma ima največji pospešek 0.7 g in hod 5 m. Preizkuševališče dopušča uporabo dodatne merilne opreme za meritve dinamičnega odziva človeškega telesa v pogojih, kakršnim so izpostavljeni potniki v vozilih.

  • Cena na uro (EUR - DDV ni vključen): 45 €
Dostop do opreme:

Potencialni uporabniki naj za informacije v zvezi z razpoložljivostjo, tahtevami in podporo pri uporabi preizkuševališča kontaktirajo odgovorno osebo na oddelku.